Nieuws


SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang
27 januari 2017
Lees verder >>

FIN-Najaarsbijeenkomst 2016 (incl. ALV)
24 november 2016
Lees verder >>

Geen AVV vanuit overheid; voortgaande zelfregulering FIN
8 november 2016
Lees verder >>

Antisemitisme en Filantropie
november 2016
Lees verder >>

Corporate Foundations Bijeenkomst 1 november
31 oktober 2016
Lees verder >>

De Blauwe Belofte': Nederlandse variant van The Giving Pledge roept op tot meer vrijgevigheid door Nederlandse miljonairs
27 september 2016
Lees verder >>

Rijksbegroting geen verrassingen voor filantropische instellingen
september 2016
Lees verder >>

#October1Europe: European Day of Foundations and Donors
Oktober 2016
Lees verder >>

Bijeenkomst nieuwe (bestuurs)leden 2016
6 oktober 2016
Lees verder >>

Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

Praktische informatie

Aanvraagproces

Bij het beoordelen van de aanvragen komt heel wat kijken.
In de Handreiking ’Het oprichten van een vermogensfonds’ kunt u hier meer over lezen.

Bij het beoordelen van projectaanvragen kunnen aan de organisatie de volgende vragen worden voorgelegd:

  • Wat is de doelstelling, de missie en de visie van de organisatie?
  • Aan welke specifieke noden draagt de organisatie bij? Wie is de doelgroep?
  • Is deze organisatie uniek op haar terrein of zijn er andere organisaties die ook dit werk doen. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wordt er samengewerkt?
  • Ontvangt de organisatie (structurele) ondersteuning van een overheidsinstelling?
  • Gaat het om een nieuwe organisatie of heeft de organisatie al een lange staat van dienst?
  • Heeft de organisatie een gezonde financiële bedrijfsvoering. Hoe wordt de organisatie gefinancierd? Wie dragen hier aan bij? Zijn er in de nabije toekomst veranderingen op komst?
  • Hoe kan de financiële (en eventueel adviserende) rol van het fonds bijdragen aan het welslagen van de organisatie en zijn projecten?
  • Is de aanvraag ook bij andere partijen ingediend?

Wilt u gebruik maken van een standaard aanvraagformulier dan kunt u kijken hoe andere fondsen dit doen, bijvoorbeeld: