Nieuws


SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang
27 januari 2017
Lees verder >>

FIN-Najaarsbijeenkomst 2016 (incl. ALV)
24 november 2016
Lees verder >>

Geen AVV vanuit overheid; voortgaande zelfregulering FIN
8 november 2016
Lees verder >>

Antisemitisme en Filantropie
november 2016
Lees verder >>

Corporate Foundations Bijeenkomst 1 november
31 oktober 2016
Lees verder >>

De Blauwe Belofte': Nederlandse variant van The Giving Pledge roept op tot meer vrijgevigheid door Nederlandse miljonairs
27 september 2016
Lees verder >>

Rijksbegroting geen verrassingen voor filantropische instellingen
september 2016
Lees verder >>

#October1Europe: European Day of Foundations and Donors
Oktober 2016
Lees verder >>

Bijeenkomst nieuwe (bestuurs)leden 2016
6 oktober 2016
Lees verder >>

Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

Praktische informatie

Evaluatie

Het is belangrijk om te weten wat er met de schenking gebeurt. Hoe is het geld besteed? Zijn de resultaten behaald die de organisatie voor ogen had? Zo niet, wat ging er mis? Welke factoren spelen een rol? En wat kan het bestuur als gever leren van het project en de resultaten?

Om een project te kunnen evalueren, is het noodzakelijk dat tevoren met de aanvrager wordt afgesproken of en, zo ja, hoe het project wordt geëvalueerd. Bij grote schenkingen kan het bestuur overwegen om een deel van het budget te bestemmen voor het (laten) doen van een evaluatie.

De volgende vragen kunnen van belang zijn:

Welk resultaat heeft het vermogensfonds voor ogen?
Dat kan verschillen van hetgeen de aanvrager voor ogen heeft.

Wat wil het bestuur leren?
Welke informatie wil het bestuur ontvangen? En in welke vorm? Er zijn drie mogelijkheden:

  • Een schriftelijke evaluatie door de organisatie zelf;
  • Een evaluatie door een extern bureau;
  • Een mondelinge evaluatie, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan de begunstigde organisatie.

Hoe kan een volgende schenking meer effectief besteed worden met meer impact als resultaat?
U kunt er voor kiezen om gebruik te maken van een standaard evaluatieformulier.

Klik op de link voor een voorbeeld van een evaluatieformulier.

Klik hier voor de bestelinformatie van de brochure ‘Maatschappelijk meer bereiken door evalueren van projecten’.