Nieuws


SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang
27 januari 2017
Lees verder >>

FIN-Najaarsbijeenkomst 2016 (incl. ALV)
24 november 2016
Lees verder >>

Geen AVV vanuit overheid; voortgaande zelfregulering FIN
8 november 2016
Lees verder >>

Antisemitisme en Filantropie
november 2016
Lees verder >>

Corporate Foundations Bijeenkomst 1 november
31 oktober 2016
Lees verder >>

De Blauwe Belofte': Nederlandse variant van The Giving Pledge roept op tot meer vrijgevigheid door Nederlandse miljonairs
27 september 2016
Lees verder >>

Rijksbegroting geen verrassingen voor filantropische instellingen
september 2016
Lees verder >>

#October1Europe: European Day of Foundations and Donors
Oktober 2016
Lees verder >>

Bijeenkomst nieuwe (bestuurs)leden 2016
6 oktober 2016
Lees verder >>

Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

Links

Websites  
Vereniging van Fondsen in Nederland www.verenigingvanfondsen.nl
Samenwerkende brancheorganisaties filantropie www.sbf-filantropie.nl
Alle goede doelen in Nederland www.allegoededoelen.nl
Belastingdienst www.belastingdienst.nl
Cultural Governance Code www.governancecodecultuur.nl
Cultuur Daar Geef Je Om   www.daargeefjeom.n
European Foundation Centre EFC www.efc.be
European Venture Philanthropy
Association EVPA
www.evpa.eu.com

Instituut Fondsenwerving

www.instituutfondsenwerving.nl
Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken CIO-K
www.cioweb.nl
Kamer van Koophandel www.kvk.nl
Kennisbank Filantropie www.kennisbankfilantropie.nl
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie www.notaris.nl
Overzicht algemeen nut beogende instellingen www.anbi.nl
Raad voor de Jaarverslaglegging www.rjnet.nl
Rockefeller Philanthropy Advisors www.rockpa.org
SPIN/netwerk voor filantropie adviseurs www.adviseursinfilantropie.nl
Startpagina.nl www.vermogensfondsen.startpagina.nl
Stichtingen en Verenigingen www.belastingdienst.nl
Transparant Prijs www.transparantprijs.nl
VFI, brancheorganisatie voor landelijk wervende goede doelen www.vfi.nl

 

Opleidingen  
Vrije Universiteit, werkgroep Filantropie www.geveninnederland.nl

Hogeschool Windesheim/cursussen fondsenwerving en grantmaking

www.windesheim.nl
IF Academy www.if-academy.nl

Erasmus Universiteit
Centre for Strategic Philanthropy

www.erim.eur.nl

 

Publicaties  
FondsenBoek www.walburgpers.nl
Fondsenvraagbaak - Handboek voor aanvraagbeoordelaars www.fondsenvraagbaak.nl
Filanthropium
Nederlands Filantropie Forum. Tijdschrift, digitale nieuwsbrief, bijeenkomsten
www.filanthropium.nl

Vakblad Fondsenwerving
Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door Stichting NIF

www.fondsenwerving.nl
Alliance - for philanthropy and social investment worldwide www.alliancemagazine.org

Handboek Goed Geven

www.handboekgoedgeven.nl
Geven in Nederland
Tweejaarlijks onderzoek van de werkgroep Filantropie van de Vrije Universiteit
www.geveninnederland.nl
One World - tijdschrift over internationale samenwerking
Uitgave van NCDO
www.oneworld.nl/magazine
GrantCraft
Praktische informatie voor verstrekkers van giften en subsidies
www.grantcraft.org
Give Smart
Praktische informatie voor o.a. verstrekkers van giften en subsidies.
www.givesmart.org