Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Praktische informatie

Aanvraagproces

Bij het beoordelen van de aanvragen komt heel wat kijken.
In de Handreiking ’Het oprichten van een vermogensfonds’ kunt u hier meer over lezen.

Bij het beoordelen van projectaanvragen kunnen aan de organisatie de volgende vragen worden voorgelegd:

  • Wat is de doelstelling, de missie en de visie van de organisatie?
  • Aan welke specifieke noden draagt de organisatie bij? Wie is de doelgroep?
  • Is deze organisatie uniek op haar terrein of zijn er andere organisaties die ook dit werk doen. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wordt er samengewerkt?
  • Ontvangt de organisatie (structurele) ondersteuning van een overheidsinstelling?
  • Gaat het om een nieuwe organisatie of heeft de organisatie al een lange staat van dienst?
  • Heeft de organisatie een gezonde financiële bedrijfsvoering. Hoe wordt de organisatie gefinancierd? Wie dragen hier aan bij? Zijn er in de nabije toekomst veranderingen op komst?
  • Hoe kan de financiële (en eventueel adviserende) rol van het fonds bijdragen aan het welslagen van de organisatie en zijn projecten?
  • Is de aanvraag ook bij andere partijen ingediend?

Wilt u gebruik maken van een standaard aanvraagformulier dan kunt u kijken hoe andere fondsen dit doen, bijvoorbeeld: