Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

ANBI-gerelateerde informatie

Besturen

Samenstelling bestuur

Meer informatie over het besturen van een vermogensfonds is te lezen in de FIN-uitgave '‘Het besturen van een fonds. Een handreiking'. Het is aan te raden minimaal drie bestuursleden aan te stellen; veelal zal sprake zijn van vijf bestuursleden. Het is in ieder geval verstandig om een oneven aantal bestuursleden aan te stellen, zodat er bij de besluitvorming altijd een meerderheid van stemmen kan gelden. De werkzaamheden kunnen verdeeld worden over de bestuursleden en in takenpakketten worden ondergebracht. Een bestuurslid met een specifiek takenpakket moet dan ook aan bepaalde functie-eisen en aan een bepaald functieprofiel voldoen. De functie-eisen omvatten kennis, ervaring, competenties, bekwaamheid en persoonlijkheid die nodig zijn om een bepaalde functie op juiste wijze uit te voeren.

Het stichtingsbestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor het wel en wee van de organisatie. Onafhankelijk van het feit of beroepskrachten worden aangesteld, commissies of een dagelijks bestuur wordt benoemd en/of op andere wijze mandaten worden verstrekt.

In de ANBI-regeling is opgenomen dat de beleidsbepalers (bestuurders of leden van de raad van toezicht) geen andere beloning mogen ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Dit zijn kosten die zij redelijkerwijs maken vanwege hun functie bij de instelling. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Vacatiegeld is een vergoeding die beleidsbepalers ontvangen voor vacatie, zoals het voorbereiden en bijwonen van een vergadering.

Meer informatie over het besturen van een vermogensfonds is te lezen in de

FIN-uitgave: ‘Het besturen van een fonds. Een handreiking’


Bestuurdersaansprakelijkheid

Als hoofdregel ontstaan uit de handelingen van de bestuursleden alleen rechten en plichten voor de stichting. In bepaalde gevallen kunnen bestuurders en leden van een raad van toezicht echter ook privé aansprakelijk worden gesteld. Dat betekent dat niet alleen de eisen die aan de (professionaliteit van) bestuurders en leden van een raad van toezicht worden gesteld toenemen, maar dat ook het risico groeit.

Het kan dan ook in het belang zijn van de stichting om een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering - inclusief een toereikende rechtsbijstandcomponent - af te sluiten. Daarbovenop kan het vermogensfonds overwegen om de bestuurders te vrijwaren en vrij te tekenen voor alle nadelige financiële gevolgen in verband met acties jegens hem vanwege het feit dat hij bestuurder is of was. Overigens gelden deze mogelijkheden ook voor leden van de raad van toezicht.

Artikel over bestuurdersaansprakelijkheid

Artikel 'Het nu van een aansprakellijkheidsverzekering voor bestuurders van charitatieve instellingen' (2014, Russell Advocaten). Klik hier voor de pdf.

Nathalie Aalbers en Saskia Laseur, memo Vrijwaring en vrijtekening voor bestuurders en leden van de raad van toezicht van stichtingen (2008). Klik hier voor de pdf.