Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Praktische informatie

Evaluatie

Het is belangrijk om te weten wat er met de schenking gebeurt. Hoe is het geld besteed? Zijn de resultaten behaald die de organisatie voor ogen had? Zo niet, wat ging er mis? Welke factoren spelen een rol? En wat kan het bestuur als gever leren van het project en de resultaten?

Om een project te kunnen evalueren, is het noodzakelijk dat tevoren met de aanvrager wordt afgesproken of en, zo ja, hoe het project wordt geëvalueerd. Bij grote schenkingen kan het bestuur overwegen om een deel van het budget te bestemmen voor het (laten) doen van een evaluatie.

De volgende vragen kunnen van belang zijn:

Welk resultaat heeft het vermogensfonds voor ogen?
Dat kan verschillen van hetgeen de aanvrager voor ogen heeft.

Wat wil het bestuur leren?
Welke informatie wil het bestuur ontvangen? En in welke vorm? Er zijn drie mogelijkheden:

  • Een schriftelijke evaluatie door de organisatie zelf;
  • Een evaluatie door een extern bureau;
  • Een mondelinge evaluatie, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan de begunstigde organisatie.

Hoe kan een volgende schenking meer effectief besteed worden met meer impact als resultaat?
U kunt er voor kiezen om gebruik te maken van een standaard evaluatieformulier.

Klik op de link voor een voorbeeld van een evaluatieformulier.

Klik hier voor de bestelinformatie van de brochure ‘Maatschappelijk meer bereiken door evalueren van projecten’.