Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

ANBI-gerelateerde informatie

Financiën

Vermogensbeheer

Ieder vermogensfonds zal een eigen balans moeten vinden tussen financiering van lopende verplichtingen (uitkeringsstrategie) en instandhouding van het vermogen (vermogensstrategie). Dat is best een lastige opgave. Er is namelijk geen blauwdruk voor: een vermogensfonds bepaalt zelf welke strategie het beste bij de doelstelling van de organisatie past. Zo kan ook gekeken worden naar de samenhang tussen de verdienende en de bestedende kant van vermogensfondsen, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Lees verder

Financiële administratie

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor iedere organisatie. Niet alleen is zij van belang als het gaat om het uitzetten van het beleid, maar kan ook van pas komen in de communicatie met de fiscus en informeren van aanvragers en banken. Nauwkeurigheid, overzichtelijkheid en efficiëntie zijn dan de sleutelwoorden.

Lees verder

Jaarrekening

Jaarlijks legt het bestuur intern verantwoording af over het gevoerde financieel beleid door middel van een jaarrekening (staat van baten en lasten en een balans). Het verslag bevat in ieder geval een lijst van verstrekte donaties/giften. De opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur, ter bevestiging waarvan de jaarrekening (bij voorkeur) wordt getekend door alle bestuursleden.

Lees verder