Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

ANBI-gerelateerde informatie

Financiën

Vermogensbeheer

Ieder vermogensfonds zal een eigen balans moeten vinden tussen financiering van lopende verplichtingen (uitkeringsstrategie) en instandhouding van het vermogen (vermogensstrategie). Dat is best een lastige opgave. Er is namelijk geen blauwdruk voor: een vermogensfonds bepaalt zelf welke strategie het beste bij de doelstelling van de organisatie past. Zo kan ook gekeken worden naar de samenhang tussen de verdienende en de bestedende kant van vermogensfondsen, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Weloverwogen beleggingsbeleid is hierbij onmisbaar en kan worden vastgelegd in een beleggingsstatuut. Zo’n statuut heeft een aantal voordelen:

  • Het bestuur legt de doelstellingen van het beleggingsbeleid duidelijk vast;
  • Het bestuur zorgt voor een consistent beleid op lange termijn;
  • Het bestuur bewaakt de koppeling tussen vermogen en doelstellingen;
  • Het bestuur biedt legitimatie voor keuzes in het dagelijkse beheer van de portefeuille.

De werkgroep Totaal (beleggings)Rendement Op Vermogen (TROV), een werkgroep van penningmeesters van FIN-leden, heeft zich gebogen over een concept beleggingsstatuut. Voorbeelden kunt u hier downloaden:

VOORBEELD BELEGGINGSSTATUUT IBS Asset Management
Bron: IBS Asset Management, www.ibsam.nl.

VOORBEELD BELEGGINGSSTATUUT Oyens & van Eeghen
Bron: Oyens & Van Eeghen, www.oyensvaneeghen.com

Een vermogensfonds draagt bij aan de verbetering van deze wereld. Dat doet het fonds door weloverwogen schenkingen te doen aan relevante organisaties, personen of projecten. Naast de bestedingskant kan het vermogensfonds ook aan de vermogenskant rekening houden met maatschappelijke zaken. Het gaat er immers niet alleen om dat het geld zorgvuldig wordt beheerd en goede rendementen oplevert, maar ook dat rekening wordt gehouden met sociale, ethische of milieuaspecten. Verantwoord beleggen kan de identiteit en reputatie van het vermogensfonds verduidelijken of versterken. Het beleggingsbeleid is immers aan de missie van het vermogensfonds gerelateerd.

Een Engelstalige handleiding over missiegerelateerd beleggen kunt u vinden op de website van Rockefeller Philanthropy Advisors.
 

De FIN brochure Met het oog op duurzaam beleid voor uw vermogensfonds geeft ook beknopte informatie over duurzaam beleggen. U kunt deze publicatie gratis bestellen bij het FIN bureau of downloaden.

 

 

 

 

Terug