Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Links

Websites  
Vereniging van Fondsen in Nederland www.verenigingvanfondsen.nl
Samenwerkende brancheorganisaties filantropie www.sbf-filantropie.nl
Alle goede doelen in Nederland www.allegoededoelen.nl
Belastingdienst www.belastingdienst.nl
Cultural Governance Code www.governancecodecultuur.nl
Cultuur Daar Geef Je Om   www.daargeefjeom.n
European Foundation Centre EFC www.efc.be
European Venture Philanthropy
Association EVPA
www.evpa.eu.com

Instituut Fondsenwerving

www.instituutfondsenwerving.nl
Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken CIO-K
www.cioweb.nl
Kamer van Koophandel www.kvk.nl
Kennisbank Filantropie www.kennisbankfilantropie.nl
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie www.notaris.nl
Overzicht algemeen nut beogende instellingen www.anbi.nl
Raad voor de Jaarverslaglegging www.rjnet.nl
Rockefeller Philanthropy Advisors www.rockpa.org
SPIN/netwerk voor filantropie adviseurs www.adviseursinfilantropie.nl
Startpagina.nl www.vermogensfondsen.startpagina.nl
Stichtingen en Verenigingen www.belastingdienst.nl
Transparant Prijs www.transparantprijs.nl
VFI, brancheorganisatie voor landelijk wervende goede doelen www.vfi.nl

 

Opleidingen  
Vrije Universiteit, werkgroep Filantropie www.geveninnederland.nl

Hogeschool Windesheim/cursussen fondsenwerving en grantmaking

www.windesheim.nl
IF Academy www.if-academy.nl

Erasmus Universiteit
Centre for Strategic Philanthropy

www.erim.eur.nl

 

Publicaties  
FondsenBoek www.walburgpers.nl
Fondsenvraagbaak - Handboek voor aanvraagbeoordelaars www.fondsenvraagbaak.nl
Filanthropium
Nederlands Filantropie Forum. Tijdschrift, digitale nieuwsbrief, bijeenkomsten
www.filanthropium.nl

Vakblad Fondsenwerving
Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door Stichting NIF

www.fondsenwerving.nl
Alliance - for philanthropy and social investment worldwide www.alliancemagazine.org

Handboek Goed Geven

www.handboekgoedgeven.nl
Geven in Nederland
Tweejaarlijks onderzoek van de werkgroep Filantropie van de Vrije Universiteit
www.geveninnederland.nl
One World - tijdschrift over internationale samenwerking
Uitgave van NCDO
www.oneworld.nl/magazine
GrantCraft
Praktische informatie voor verstrekkers van giften en subsidies
www.grantcraft.org
Give Smart
Praktische informatie voor o.a. verstrekkers van giften en subsidies.
www.givesmart.org