Nieuws


SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang
27 januari 2017
Lees verder >>

Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Persbericht van de Dikke Blauwe en Lenthe Foundation:
 

'De Blauwe Belofte': Nederlandse variant van The Giving Pledge roept op tot meer vrijgevigheid door nederlandse miljonairs

 

DEN HAAG/AMSTERDAM - 27 september 2016

Het leidende opinieblad over filantropie 'De Dikke Blauwe' lanceert samen met de Lenthe Foundation een nieuw initiatief gericht op vermogenden in Nederland: 'De Blauwe Belofte'. Deze belofte is geïnspireerd op het Amerikaanse voorbeeld 'The Giving Pledge' van Bill Gates en Warren Buffet. Zij laten vermogenden beloven ten minste 50% van hun vermogen in te zetten voor goede doelen. De Nederlandse adaptie 'De Blauwe Belofte' roept Nederlandse miljonairs op om ten minste 10% van hun vermogen vrij te maken voor maatschappelijke vrijgevigheid. Het doel van de 'De Blauwe Belofte' is om minimaal extra €10 miljard te ontsluiten voor de samenleving bovenop de jaarlijkse ruim €4 miljard geefgeld (VU: Onderzoek Geven In Nederland, 2015).

Anders dan het Amerikaanse voorbeeld The Giving Pledge, waarbij zich inmiddels zo'n 150 multimiljardairs hebben aangesloten, richt 'De Blauwe Belofte' zich op de ruim 100.000 miljonairs in Nederland (CBS) met de oproep om ten minste een ton (10%, een ondergrens) te bestemmen voor goede doelen, bij leven of per testament, als schenking of investering of in de vorm van een eigen (op te richten) stichting.

De reden om deze vrijwillige belofte publiekelijk te doen - via de website www.deblauwebelofte.nl is volgens de initiatiefnemers omdat de Nederlandse cultuur van 'in stilte geven' nauwelijks ruimte laat voor inspirerende voorbeelden. Charles Groenhuijsen, lid van de hoofdredactie van medeinitiatiefnemer 'De Dikke Blauwe': 'Wij weten van The Giving Pledge, maar ook uit de vakliteratuur, dat goede rolmodellen een enorme stimulans zijn voor maatschappelijke vrijgevigheid. Zien geven, doet (groot) geven.'

'De Blauwe Belofte' is geen organisatie of verdienmodel, maar eerder 'een beweging', aldus Ingrid Mulder, voorzitter van Lenthe Foundation en 'launching chairman' van de Raad van Aanbeveling. Mulder: 'De Blauwe Belofte' is geen organisatie of verdienmodel en het heeft ook geen wettelijke of fiscale status. Wij gaan niet controleren of de miljonairs hun belofte nakomen. Het gaat hier om een moreel contract. Onze foundation steunt dit initiatief financieel omdat wij daarmee aan onze doelstelling, het ontsluiten van het filantropisch potentieel van Nederland, concreet kunnen bijdragen.'

Dat maatschappelijke vrijgevigheid niet alleen goed is voor de samenleving, maar ook voor de donoren zelf, benadrukt Groenhuijsen: 'Rijke mensen doen er verstandig aan hun vermogen ook in te zetten voor de maatschappij in plaats van het alleen aan hun kinderen na te laten. Het is onverstandig om een groot kapitaal bij hen over de schutting te gooien. Dan kweek je mensen die hun identiteit ontlenen aan het feit dat ze vermogend zijn, in plaats van dat ze bepaalde waarden hebben. Door het vermogen in te zetten voor maatschappelijke doelen, gaat het over waarden in plaats van geld. Door een maatschappelijke bestemming gaat geld in families werken als een bindmiddel in plaats van een splijtzwam.'

'De Blauwe Belofte' houdt rekening met privacy-issues die rijken en grote giften omgeven. Lenthe Foundation-voorzitter Mulder: 'Het gaat om maatvoering. Grootgevers maken zich bekend door ondertekening van 'De Blauwe Belofte' en publicatie van hun naam op de website www.deblauwebelofte.nl. Het mag wel, maar ondertekenaars hoeven niet bekend te maken aan welke specifieke doelen zij bijdragen, in welke vorm dan ook; ook niet indien zij meer dan €100.000 bijdragen, en ook hoeven zij geen persoonlijke bereiks- of contactgegevens openbaar te maken. Wel geven zij ter inspiratie van andere grootgevers een korte verklaring waarom zij 'De Blauwe Belofte' afleggen.'

Filantropie-opinieblad en nieuws-website 'De Dikke Blauwe' - dat wekelijks wordt gelezen door zowel bestuurders en toezichthouders in de filantropiesector, als door major donors en hun adviseurs - zal na lancering van De Blauwe Belofte-campagne op 27 september 2016 in eigen en andere media blijvend aandacht vragen voor dit initiatief, onder andere door interviews met major donors en een periodieke schatting van het toegezegde maatschappelijke kapitaal. Voor het einde van 2016 is een definitieve Raad van Aanbeveling geïnstalleerd van onafhankelijke experts, die volledige inzage krijgen in alle activiteiten van 'De Blauwe Belofte'. Tot die tijd bekleedt Ingrid Mulder, voorzitter van Lenthe Foundation, de positie van interim-voorzitter.


Terug