Nieuws


SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang
27 januari 2017
Lees verder >>

Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Geen AVV vanuit overheid; voortgaande zelfregulering FIN

Den Haag, 8 november 2016

In zijn brief van 7 november 2016 aan de voorzitter van de SBF, alsook in zijn gelijktijdige brief aan de Tweede Kamer, deelt staatssecretaris Dijkhoff mee dat er geen algemeen verbindend verklaring (AVV) komt. Hij is positief over de manier waarop de sector als geheel het Validatiestelsel uitwerkt. Het Kabinet ziet daarom af van het dwingend opleggen van overheidswege van normen of andere vormen van toezicht.

Vermogensfondsen
Met betrekking tot de vermogensfondsen merkt Dijkhoff op dat de FIN op dit moment een passend stelsel van gedragscode en normen ontwikkelt. De staatssecretaris waardeert het dat de FIN de uitwerking daarvan zelf ter hand neemt, ook vanuit het gegeven dat veel vermogensfondsen verhoging van transparantie zelf zien als een middel tot kwaliteitsverbetering.
Hij zegt met zoveel woorden dat overheidsinmenging hier niet geëigend is, omdat de vermogensfondsen hun donaties doen vanuit het eigen particuliere vermogen, respectievelijk het rendement dat zij daarop realiseren. Deze fondsen zijn niet of nauwelijks afhankelijk van publieksvertrouwen, omdat ze niet werven onder het brede publiek.
Kortom, een votum van vertrouwen door de overheid in de wijze waarop de FIN een stelsel van zelfregulering inricht. Een aanmoediging voor de FIN en haar leden.

Goede doelen
Voor de fondsenwervende instellingen speelt het publieksvertrouwen een  belangrijke rol. In 2015 is de Erkenningsregeling Goede Doelen ontwikkeld door Goede Doelen Nederland, IF en toezichthouder CBF. Een brede werking van deze Erkenningsregeling, waarmee dit jaar is gestart, is voor goede doelen van groot belang. Hier zijn tussen overheid en sector belangrijke afspraken gemaakt om door stimulerende maatregelen zoveel mogelijk organisaties te laten aansluiten. Voor het publiek ontstaat daardoor meer duidelijkheid welke goede doelen zich aan de spelregels houden. Bovendien wordt daarmee ingezet op minder (administratieve) lasten voor goede doelen organisaties. Ook hier komt dit in de plaats van een AVV.

Kerken
Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) geeft namens de kerkgenootschappen een eigen invulling aan deze materie gelet op hun eigenstandige wettelijke positie. Het CIO heeft vanaf het begin aangegeven geen AVV na te streven. 

Voortgang vermogensfondsen
In lijn met de ALV van april 2016 zal de FIN nu de mogelijkheden onderzoeken om in eigen kring de zelfregulering op vrijwillige basis verder te ontwikkelen. Met de SBF Code Goed Bestuur en de selectie van de harde normen zijn reeds nuttige bouwstenen voor handen. Ook worden vormen van intervisie onderzocht ter verhoging van kwaliteit en professionalisering.   

Tijdens de FIN ALV van 24 november gaat het FIN bestuur hierover met de leden in gesprek en worden de brieven van de staatssecretaris uiteraard nader toegelicht.

Klik hier voor de brief namens staatssecretaris Dijkhoff aan de SBF voorzitter Joost van Lanschot.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer


Terug