Nieuws


SBF: giftenaftrek blijft relevant en van belang
27 januari 2017
Lees verder >>

Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Rijksbegroting geen verrassingen voor filantropische instellingen

De kabinetsplannen bevatten geen bijzondere of nieuwe maatregelen voor de filantropische sector in het algemeen. De giftenaftrek blijft voorlopig intact. Wel zijn kritische opmerkingen opgetekend over de uitvoerbaarheid en is er de wens tot vereenvoudiging. Tot welke maatregelen dit zal leiden, zal pas na de evaluatie van de giftenaftrek duidelijk worden. Eerder werd bekend dat een mogelijke afschaffing van de giftenaftrek onderdeel is van een adviespakket voor een nieuwe kabinetsperiode. De resultaten van het evaluatieonderzoek naar de giftenaftrek en aspecten van de Geefwet, worden niet eerder dan begin 2017 verwacht.

 ANBI’s en het UBO-register
Als uitvloeisel van Europese afspraken werkt het kabinet aan de totstandkoming van een nieuw register, het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (de uiteindelijke belanghebbende). De bedoeling is om met dit register transparant te maken wie uiteindelijk de achterliggende economische belanghebbende is. Ook stichtingen en verenigingen - dus ook ANBI’s - vallen onder de werkingssfeer van de wet die hiervoor wordt gemaakt. In de stukken van Prinsjesdag wordt bevestigd dat rekening zal worden gehouden met het bijzondere karakter van ANBI’s. Voor de zomer heeft SBF zich hiervoor ingezet. Bij ANBI’s is namelijk per definitie geen sprake van UBO’s. We houden vinger aan de pols en blijven ons inzetten voor een wetsvoorstel dat recht doet aan het bijzondere karakter van ANBI’s.

 Vrijwilligerswerk
In de kabinetsplannen is weliswaar aandacht voor vrijwilligerswerk, maar op dit punt zijn ook geen concrete maatregelen aangekondigd. Wel heeft staatssecretaris Dijkhoff eerder in een brief aan de Kamer laten weten het aantal gratis VOG’s (verklaring omtrent gedrag) in 2016 eenmalig te verhogen met 20.000 naar totaal 120.000.

 Overzicht van de verdere parlementaire behandeling
•    De Algemene Financiële Beschouwingen vinden plaats op 4, 5 en 6 oktober;
•    Over alle begrotingen zal worden gestemd op 6, 7 of 8 december;
•    Op 1 november zal de Eerste Kamer haar Algemene Politieke Beschouwingen houden;
•    Op 22 november zijn de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer. 


Terug