Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Verslag van de bijeenkomst Meet & Match (lokale)vermogensfondsen en lokale fondsen

Op maandag 14 september werd een Meet & Match georganiseerd voor lokale fondsen en lokaal werkende vermogensfondsen in het Nutshuis in Den Haag. Doel van de rondetafel was te kijken of er mogelijkheden zijn voor samenwerking. Aanwezig waren initiatiefnemers van lokale fondsen (bestaand en in oprichting) en vertegenwoordigers van landelijke en regionale vermogensfondsen.

Niks moet alles mag
De bijeenkomst werd geleid door Rien van Gendt, FIN-voorzitter en bestuurslid van Lokale Fondsen Nederland. Rien van Gendt leidde de ochtend in met een terugblik op de veranderende rol van filantropie in Nederland. Hij begon met de stelling: niks moet, alles mag. Zo neemt filantropie in de maatschappij een grotere rol in.

Convenant Ruimte voor Geven
Het convenant van Kabinet met SBF uit 2011 had als doel de samenwerking te verbeteren tussen overheid en filantropische instellingen. Zo was er bijvoorbeeld de afspraak om innovatieve financieringswijzen te ontwikkelen die maatschappelijk initiatief bevorderen. Vier jaar later zien we nieuwe financieringsvormen ontstaan, zoals de Social Impact Bonds in Rotterdam waar jongeren, met behulp van de gemeente, ABN AMRO en Start Foundation, geholpen worden weer aan de slag te gaan.
Een andere afspraak uit het convenant is om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden en het fenomeen lokale fondsen bekend te maken. In het buitenland hebben lokale fondsen al jarenlang een belangrijke rol in de samenleving. In Nederland was daar minder aandacht voor. Het oprichten van een lokaal fonds past in de veranderende samenleving waarin bewoners steeds meer zelf doen: een lokaal bestuur van de gemeenschap voor de gemeenschap.

Deze ochtend is een ontmoeting tussen lokale fondsen en vermogensfondsen die werken op lokaal, regionaal en landelijk niveau; fondsen die interesse hebben om de lokale gemeenschap te steunen. Het doel van deze ochtend is om te kijken naar de relatie tussen lokale fondsen en vermogensfondsen: ‘Is er sprake van concurrentie of synergie?’ aldus Rien van Gendt. 

Doelstelling en meerwaarde van lokale fondsen
Tijdens haar presentatie beschreef Monique van Bijsterveld, projectmanager Lokale Fondsen Nederland, wat de meerwaarde van een lokaal fonds kan zijn voor de lokale omgeving.

Waarom ontstaan lokale fondsen juist nu? Bewoners nemen het heft zelf in handen. Hiervoor bestaat altijd wel een directe aanleiding, zoals in Almere, waar het bedrijfsleven graag een bijdrage wilde leveren aan de groeiende stad. Een ander voorbeeld is het lokale fonds in gemeente Teylingen. Sassenheim, Voorhout en Warmond vormen sinds 2006 deze nieuwe samengevoegde gemeente. Een lokaal fonds geeft hieraan een nieuwe identiteit.

In 2013 was de doelstelling van Stichting Lokale Fondsen Nederland:

  • binnen een periode van drie jaar ten minste 30 lokale fondsen helpen oprichten;
  • het fenomeen lokale fondsen in Nederland bekendmaken;
  • een derde geldstroom voor particulier initiatief op gang brengen.

Het aantal lokale fondsen blijft groeien, inmiddels zijn er bijna 60 lokale fondsen of initiatieven daartoe in het land. 

Fonds 1818
Boudewijn de Blij, directeur Fonds 1818, vertelde hoe Fonds 1818 lokale fondsen ondersteunt. Fonds 1818 geeft financiële steun aan maatschappelijke projecten in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. 

“Wij proberen mee te helpen lokale fondsen binnen ons werkgebied op gang te brengen door middel van startdonaties en het inzetten van ons netwerk.”

Gemeenschapsfonds Schiedam
Ad van Leeuwen, voorzitter Gemeenschapsfonds Schiedam, vertelde het volgende. Bij de oprichting van dit lokale fonds was het uitgangspunt: bijdragen aan de kwaliteit van de Schiedamse gemeenschap, door steun te verlenen aan lokale projecten ten gunste van het algemeen nut. ‘Voor Schiedammers, door Schiedammers.’

Volgens Van Leeuwen is samenwerking tussen lokale fondsen en vermogensfondsen mogelijk op diverse manieren:

  • bij de start van een lokaal fonds;
  • door ondersteuning in de bedrijfsvoering van een lokaal fonds;
  • door het afstemmen van beleid en subsidieaanvragen.

De voorzitter heeft de indruk dat Rotterdamse aanvragen bij landelijk werkende fondsen nog wel eens worden afgewezen vanuit de gedachte: ‘dat kunnen de Rotterdamse fondsen zelf oplossen’.

Rondetafelsessies
De rondetafelsessies boden gelegenheid om met elkaar verder van gedachten te wisselen over mogelijkheden voor samenwerking, bij het verbeteren van de lokale cohesie en leefbaarheid.

Aan de orde kwamen vragen zoals:

  • Waarin onderscheiden lokale fondsen en vermogensfondsen zich van elkaar?
  • ​Welke rollen vervullen de fondsen in de samenleving?

​Wat betreft die rollen van fondsen werd geconcludeerd dat cofinanciering een mogelijkheid is. Ook kunnen lokale fondsen vermogensfondsen ‘ontzorgen’ bij kleinere aanvragen.
Vermogensfondsen zien de meerwaarde van lokale fondsen in het bereiken van lokale doelgroepen (de zogenaamde ‘haarvaten van de samenleving’). Lokale fondsen kunnen hier de functie van ‘spin in het web’ vervullen. Verder vinden vermogensfondsen maatschappelijk draagvlak belangrijk en kunnen lokale fondsen hierin een rol spelen.

Uit de bijeenkomst zijn in ieder geval twee matches ontstaan. Naar verwachting volgen er meer.  


Terug