Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Vermogensfonds

Schenkingsvormen

Een vermogensfonds is een charitatieve stichting die uit de opbrengst van het eigen vermogen maatschappelijke doelen ondersteunt. De steun is ‘ten algemene nutte’ bedoeld en kan naar individuen, projecten en organisaties gaan.

Het oprichten van een eigen vermogensfonds kan u veel voldoening en plezier geven. Maar het kan ook veel werk zijn. Voordat u besluit om een eigen vermogensfonds op te richten is het goed om te weten welke schenkingsvormen er zijn. Als potentiële geldverstrekker is het goed om bewust na te denken over de vorm die het beste bij uw doelstelling past.

Rechtstreekse schenking en/of samenwerking


Het is allereerst belangrijk om te achterhalen of er organisaties bestaan die het doel dat u voor ogen heeft reeds ondersteunen. Als dat het geval is, dan is het te overwegen met deze partij(en) in overleg te gaan en te kijken op welke wijze er mogelijk samengewerkt kan worden. Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen een eenmalige of periodieke schenking te doen.
Lees verder >>

Nalatenschappen en legaten


Als u overweegt een grote eenmalige vermogensoverheveling aan een goed doel te doen, dan kan dat ook na uw overlijden. U kunt uw hele erfenis, bestaande uit bezittingen en schulden, na overlijden nalaten aan een goed doel. Ook kunt u een legaat opnemen in uw testament voor een deel van de erfenis. Een legaat wijst bepaalde goederen of een bepaald bedrag aan een legataris toe. De legataris – in dit geval dus een goed doel - krijgt het vermaakte niet van rechtswege, maar heeft een vordering die hij kan opeisen.
Lees verder >>

Fonds op naam


Steeds meer stichtingen bieden de mogelijkheid om een fonds op naam op te richten. De regels voor het oprichten van een fonds op naam worden in overleg met de betreffende stichting vastgesteld. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om het fonds naar u te vernoemen. Het doel van het vermogensfonds moet passen binnen de algemene giftdoelstellingen van de beherende instelling.
Lees verder >>

Vermogensfonds


Tot slot bestaat de mogelijkheid om een eigen vermogensfonds op te richten. Geheel naar eigen inzicht kunt u een organisatie opbouwen die uw doel zal nastreven.
Lees verder >>