Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Vermogensfonds

Schenkingsvormen

Fonds op naam

Steeds meer stichtingen bieden de mogelijkheid om een fonds op naam op te richten. De regels voor het oprichten van een fonds op naam worden in overleg met de betreffende stichting vastgesteld. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om het fonds naar u te vernoemen. Het doel van het vermogensfonds moet passen binnen de algemene giftdoelstellingen van de beherende instelling.

Bij leven kunt u door een schenking het fonds op naam van vermogen voorzien. Wanneer u na uw overlijden vermogen aan het fonds op naam wil nalaten gaat dit via een testamentaire beschikking.

Door het instellen van een fonds op naam omzeilt u veel formaliteiten die u wel heeft als u zelf een stichting wil oprichten. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet op zoek te gaan naar een bestuur en hoeft u niet langs de notaris. U hebt geen jaarlijkse verplichtingen en de continuïteit is onder de vleugels van een grote stichting goed gewaarborgd. De stichting waaronder het fonds op naam valt zorgt voor de financiële administratie en handelt de aanvragen af die gericht zijn aan het fonds. Het bestuur of een commissie beoordeelt of de aanvragen binnen de doelstellingen vallen die door de oprichter van het fonds op naam zijn geformuleerd.

Als u een fonds op naam tijdens uw leven instelt, dan kunt u uiteraard zelf zien wat er met uw schenking gebeurt. Bovendien geniet u door middel van een onderhandse akte van schenking een fiscaal voordeel dat maximaal kan oplopen tot 52%, afhankelijk van uw inkomen. De stichting die de fonds op naam beheert moet wel als ANBI geregistreerd staan en de doelstelling van het fonds op naam heeft een algemeen nut karakter.


Terug