Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Vermogensfonds

Schenkingsvormen

Nalatenschappen en legaten

Als u overweegt een grote eenmalige vermogensoverheveling aan een goed doel te doen, dan kan dat ook na uw overlijden. U kunt uw hele erfenis, bestaande uit bezittingen en schulden, na overlijden nalaten aan een goed doel. Ook kunt u een legaat opnemen in uw testament voor een deel van de erfenis. Een legaat wijst bepaalde goederen of een bepaald bedrag aan een legataris toe. De legataris – in dit geval dus een goed doel - krijgt het vermaakte niet van rechtswege, maar heeft een vordering die hij kan opeisen.

Wanneer u wenst dat uw nalatenschap bij het goede doel terecht komt of wanneer u een bepaald bedrag aan een goed doel wil legateren moet dit in uw testament worden geregeld. Een notaris stelt uw testament op conform uw wensen. Hij legt uw uiterste wil vast in een notariële akte.

Volledigheidshalve: het testament heeft pas rechtskracht als u en de notaris het hebben ondertekend en werkt pas na het overlijden. U kunt op ieder moment uw testament wijzigen door een nieuw testament te maken. Iedere wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden.


Terug