Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

Vermogensfonds

Schenkingsvormen

Rechtstreekse schenking en/of samenwerking

Het is allereerst belangrijk om te achterhalen of er organisaties bestaan die het doel dat u voor ogen heeft reeds ondersteunen. Als dat het geval is, dan is het te overwegen met deze partij(en) in overleg te gaan en te kijken op welke wijze er mogelijk samengewerkt kan worden. Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen een eenmalige of periodieke schenking te doen.

Periodieke schenkingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als via een onderhandse akte van schenking is vastgelegd dat ten minste eenmaal per jaar en gedurende vijf of meer jaren een bedrag wordt geschonken. Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen, moet uw schenking aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Alleen bestemd voor een ANBI of vereniging (onder bepaalde voorwaarden);
  • Via een onderhandse akte van schenking;
  • Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden of op een tijdstip dat onafhankelijk van de invloedssfeer van de schenker is (bijvoorbeeld bij verlies van de ANBI-status of vanwege werkloosheid/ arbeidsongeschiktheid);
  • Minimaal vijf jaar achter elkaar;
  • Geen tegenprestatie tegenover de schenking;
  • Opgave van uw gift als persoonsgebonden aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Terug